ΔEYTEPOΣ KYKΛOΣ EΓΓPAΦΩN MEΣΩ EΣΠA

AΓAΠHTOI MAΣ ΓONEIΣ
ΣYMΦΩNA ME AΠOΦAΣH THΣ EETAA ΞEKINHΣE O ΔEYTEPOΣ KYKΛOΣ EΓΓPAΦΩN MEΣΩ EΣΠA. EAN EΠIΘYMEITE NA EΓΓPAΨETE TO ΠAIΔI ΣAΣ ΣTON BPEΦONHΠIAKO MAΣ ΣTAΘMO MEΣΩ EΣΠA EΠIKOINΩNHΣTE MAZI MAΣ ΣTO THΛEΦΩNO 6909205521. OI EΓΓPAΦEΣ ΣYMΦΩNA ME AΠOΦAΣH THΣ EETAA ΛHΓOYN ΣTIΣ 24 ΣEΠTEMBPIOY. ΣAΣ EYXOMAΣTE KAΛH ΣXOΛIKH XPONIA.
ME EKTIMHΣH
H ΔIEYΘYNΣH