ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Αλλάζει φέτος η διαδικασία εγγραφής μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Πλέον το πρόγραμμα δεν σας αναθέτει σε παιδικό σταθμό αλλά κάνετε εσείς απλά-εύκολα και γρήγορα την εγγραφή σας στον παιδικό σταθμό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παραμένουμε στην διάθεση σας.

Τσολάκη Γιούλη
6909205521