Δραστηριότητες

Περιβαλλοντική Αγωγή

Έχουν την δυνατότητα, σε ένα ευρύχωρο παραμυθένιο και φυσικό αύλειο χώρο να παίζουν και να μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την φύση, παράλληλα σε ένα ιδανικό εσωτερικό χώρο διδάσκονται και κατανοούν το κύκλο του “χρόνου” μαθαίνοντας σημαντικά στοιχεία για τις εποχές και τους μήνες.