Δραστηριότητες

Ιατρικό Εργαστήρι

Διαμορφώσαμε με πολύ αγάπη για το παιδί ευχάριστες αίθουσες συλλογικής λειτουργίας όπου μέσα από καθημερινές δραστηριότητες όπως διάφορες ιστορίες, παραμύθι, κουκλοθέατρο και θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και την προσωπικότητα τους. Λειτουργώντας ομαδικά και εξασκώντας την συνεργασία, την κοινωνικότητα του.