Δραστηριότητες

Μουσική Αγωγή

Μέσα σε ένα πολύ άνετο περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του, το παιδί μπορεί να εκφράζεται με το ελεύθερο και ατομικό παιχνίδι. Αναπτύσσοντας το πνεύμα της συνεργασίας μέσα από ομαδικές και οργανωμένες δραστηριότητες με τον πιο κατάλληλο συνδυασμό όλων αυτών. ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ βασισμένη σε ποικίλα μουσικά ακούσματα τραγούδια και μουσικά οργανάκια.