Δραστηριότητες

Διδακτική Προσέγγιση

Οι παιδαγωγική διδασκαλία μας, η αγάπη μας για το παιδί, με σεβασμό την προσωπικότητα του, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και χρήση κατάλληλων τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας, στοχεύουν στην σωστή μαθησιακή του πορεία που αναβαθμίζεται σε κάθε μας τμήμα, με σκοπό την αγάπη του για το “βιβλίο” και την μάθηση ώστε να συνεχίσουν το έργο τους που έχουν ξεκινήσει.