Ιατρική Παρακολούθηση

Ιατρική Παρακολούθηση

Συνεργαζόμαστε με γιατρούς και παιδοψυχιάτρους που εξετάζουν τακτικά και παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Υγιεινή & Ασφάλεια

Οι χώροι μας είναι διαμορφωμένοι και συντηρούνται τακτικά ώστε να πληρούν τους κανόνες υγιεινής.